پرسشنامه مهارتهای حل مسئله

۱۳۹۷/۲/۲۶

مقدمه:

پرسشنامه مهارتهای حل مسئله : دانش فرا شناختی بخشی از دانش و آگاهی ما درباره پیرامون ماست که سرو کارش با موضوعات شناختی است.

از طرف دیگر مسائل و مشکلات بسیاری در زندگی وجود دارند که نیازمند تلاش برای کنار آمدن و حل هستند. وجود مسئله در زندگی طبیعی است. هر زندگی در توانایی و مهارت در حل مسئله و کنار /امدن با آنهاست.

پرسشنامه مهارتهای حل مسئله

بعضی افراد در مقابل کوچک ترین مسئله دچار ناراتی و پریشانی میشوند و قادر به حل آنها نیستند افراد دیگری نیز هستند که با بحرانای بسیار سخت در حوزه اجتماعی و حوزه های دیگر روبرو میشوند و توانایی آن را دارند که با موفقیت آنها را پست سر بگذارند.

یکی از دلایل توانمندی این افراد و فراهم کردن امکان موفقیت آنها در بحران ها این است که از روش های صحیحی در برخورد با محیط پیرامون و حل مسائل استفاده میکنند و وجه تمایز آنها هم همین توانمندی است.

مادر مرکز توانمندسازی ذهن توانسته ایم یکی از بحران های زندگی را برای افراد دارای لکنت زبان برطرف نماییم .. درمان لکنت زبان با جدید ترین و نتیجه بخش ترین متد در مرکز توانمد سازی ذهن توسط دکتر تقی زاده انجام می شود .

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن