گفتگو دکتر محمداحسان تقي‌زاده با راديو قرآن

۱۳۹۷/۲/۲۶

مصاحبه دکتر محمداحسان تقي‌زاده با راديو قرآن، برنامه مهرتابان

موضوع بحث: ضرورت مشارکت و همکاري درکار خير از بعد روانشناسي
آيه 2 سوره مائده

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن