دکتر محمداحسان تقی‌زاده در برنامه مهرتابان

۱۳۹۷/۲/۱۵

مصاحبه دکتر محمداحسان تقی‌زاده با رادیو قرآن، برنامه مهرتابان

موضوع بحث: کوشش و تلاش در دوران جوانی و تحرک و تلاش از بعد روانشناسی
آیه 9 سوره کهف

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن