پایان نامه های ارشد و دکتری

۱۳۹۷/۲/۱۱

پایان نامه های ارشد و دکتری

  1. مطالعه اثربخشی مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی و افزایش اعتماد به نفس در مردان 20 تا 30 ساله دارای لکنت زبان تهران-زهرا شیرخدایی، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران (1396)، استاد راهنما-دکتر محمد احسان تقی زاده.
  2. مقایسه اثربخشی روش شبیه سازی ذهن و روش گفتاردرمانی بر علایم روان شناختی (روابط اجتماعی و اضطراب و توانمندی های روانی (اعتماد به نفس و خودپندار)) جوانان مبتلا به لکنت زبان شهر تهران-نگین پینوندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-رساله دکتری (1396)، استاد راهنما-دکتر فرح نادری و دکتر رضا پاشا.
  3. مطالعه اثربخشی مدل شبیه سازی ذهنی برافزایش سبک زندگی ارتقای سلامت و کاهش استرس آموخته شده در افراد 20-40 ساله دارای لکنت- نوشین اعلایی، کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران (1396)، استاد راهنما-دکتر محمد احسان تقی زاده
  4. اثربخشی مدل شبیه سازی ذهن بر کاهش استرس و افزایش انعطاف پذیری شناختی بزرگسالان دچار اختلال گفتاری (لکنت زبان). زهرا بهرامی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور تهران (1396)، استاد راهنما – دکتر محمداحسان تقی زاده
  5. مطالعه اثربخشی مدل شبیه سازی ذهن بر افزایش ذهن آگاهی و امید به زندگی در افراد مبتلا به لکنت زبان، حمیده کارگر شریف آباد، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران (1396)، استاد راهنما- دکتر محمد احسان تقی زاده

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی