مقیاس خودکنترلی کلامی

۱۳۹۷/۲/۸

مقیاس خودکنترلی کلامی : خود کنترلی یکی از مهارت های تفکر است که به انسان ها کمک می کند یاد بگیرند احساسات و رفتارهایشان را در جهت یک تصمیم گیری خوب کنترل کنند. به علاوه به کاهش اعمال تکانشی و مقابله مؤثر با ناامیدی نیز کمک می کند.

خود کنترلی به عنوان یک عملکرد اجرایی اغلب به چگونگی مدیریت احساسات و رفتار در افراد اشاره دارد. مهار پاسخ به ظرفیت تفکر قبل از عمل و توانایی مقاومت در برابر موقعیت هایی که نیاز است نه بگویید و انجام کاری را رد کنید گفته می شود.

مقیاس خودکنترلی کلامی

خود کنترلی در روابط اجتماعی و نمایش رفتار مناسب در موقعیت ها و شرایط مختلف که ممکن است باب میل فرد نباشد بسیار حیاتی و مهم است.

خود کنترلی، خود مدیریتی، خود گردانی، خود تربیتی و مرابطه همگی به یک معنا است که از دقیق ترین راه ها برای خودسازی و تقویت قدرت اراده و اجرایی کردن برنامه های زندگی است. در روان شناسی خود گردانی (خودکنترلی) = مشاهده خود + خود سنجی + خود تقویتی.

در اخلاق خود تربیتی (مرابطه) = مشارطه و معاهده صبح گاهی + مراقبه مستمر روزانه + محاسبه رفتار، گفتار و پندار + معاتبه (سرزنش و تشویق کلامی) + معاقبه (تشویق و تنبیه غیرکلامی)

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی