راهنمای مقیاس آگاهی اجتماعی

مدیر اردیبهشت ۹۷ ({{ avg }})

مقیاس آگاهی اجتماعی : آگاهی و بصیرت اجتماعی طیف گسترده ا ي از شعور و معرفت بر احوالا ت درونی افراد و همچنین افکار و احساساتشان را در برمی گیرد، تا این که به موقعیت هاي پیچیده اجتماعی می رسد که همدردي خالصانه با دیگران، هم کوك بودن و توافق داشتن، همدلی قلبی (همدردي خالصانه) و شناخت و ادراك اجتماعی را شامل می شود.(رزم آرا، 1388)

با این که موضوع اخلاق از دیرباز مورد علاقه ي اندیشمندان بوده است، اما قدمت آن در روان شناسی چندان زیاد نیست و عموما آغاز آن را به ((گلبرگ))، روان شناس پیرو سنت پیاژه، در دهه 1970 نسبت می دهند.

در حوزه ي شناخت اجتماعی، با الهام از یافته هاي انسان شناسانه ي ((شودر))، ((ماهاپاترا))، ((ماچ)) و ((پارك)) ( 2004)، ((جوزف))  نظریه اي را مطرح نمودند که نسبت به نظریات پیشین، پوشش بهتري را براي دغدغه هاي اخلاقی فرهنگ هاي گوناگون فراهم می کند .

مقیاس آگاهی اجتماعی

این نظریه که نظریه بنیادهاي اخلاقی نام دارد، بنیادهاي مراقبت/ آسیب،انصاف/ تقلب، وفاداري/ خیانت، اطاعت از مرجع قدرت/ براندازي و تقدس/ تنزل را به عنوان آگاهی بشر براي درك وپذیرش قواعد اخلاقی معرفی می کند که بنابر اصل یادگیري فرهنگی این نظریه، بسته به ویژگی هاي محیط،می توانند تضعیف یا تقویت شوند (گراهام، نوزك، هایت، ایر، کلوا و دتیو 3 .2011 )

اخیرا بنیاد ششمی تحت عنوان آزادي/ سرکوب نیز مدنظر قرار گرفته است (ایر، کلوا، گراهام، دیتو و هایت،2012 ) که بر اساس آن دخالت در زندگی شخصی افراد کاري غیر اخلاقی بوده و آزادي هاي فردي و حفظ مالکیت و اختیار بر سرنوشت و دارایی هاي شخصی از اهمیت زیادي برخوردار است.

با در نظر گرفتن اهمیت این متغیر و با دقت نظر به نبود مقیاس هاي داراي روایی و پایایی بالا براي سنجش این بعد مهم از ابعاد روانی انسان، پرسشنامه آگاهی اجتماعی طراحی شد و شاخص هاي روان سنجی آن ارائه گردیده است.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام