پرسشنامه حسادت

۱۳۹۷/۲/۴

پرسشنامه حسادت : حسادت ریشه در نوعی کوچکی و حقارت در خود و احساس بزرگی از وضعیت موجود دیگران دارد . اصولا حسادت در شرایطی شایع می شود که مولفه ها و اهداف فرهنگی در اذهان فرد ضعیف و کمرنگ می شود و مسائل ظاهری و مادی گرایی بر اخلاق و فرهنگ تلاش و کوشش غلبه می کند .

در چنین شرایطی حس حسادت بر فکر و دیدگاه افراد سیطره پیدا می کند و به جای تلاش برای رسیدن به نقطه مطلوب ، برای تحقق آرزوهای خود سعی می کنند با کنار زدن رقبا به شیوه ناسالم و مانع تراشی مسیر موفقیت دیگران را به بی راهه سوق دهند .

اغلب حسادت با نوعی خود خوری همراه می شود و فرد به دلیل احساس ضعف و حقارتی که در مقام مقایسه به آن نایل می شود روح و روان خویش را می آزارد . این افراد اغلب در محیط هایی رشد پیدا می کنند که شرایط لازم برای برای پیگیری و پرداختن به علاقه ها وتمایلاتشان و جود نداشته باشد (حکیمی ،1394) .

پرسشنامه حسادت

از دیدگاه روانکاوی حسد یک بیماری روحی است ، ترکیب یافته از حزن و اندوه در اثر از دست دادن چیزی و این فکر توام است با ضربه و ضایعه نارس خود شیفتگی یعنی از دست دادن ارزش شخصی با احساسات خصمانه و انتقاد از خود .

حسادت وقتی به وجود می آید که شخص احساس کند آن چه که دارد کمتر از آن چیزی است که باید داشته باشد .یک نیروی حساس و ناگفتنی که در عمق وجود همه است (حکیمی ، 1394) .

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی