مقیاس قدرت تصمیم گیری

۱۳۹۷/۲/۱

مقدمه

مقیاس قدرت تصمیم گیری : تصمیم گیری به فرایند های ذهنی (شناختی) گفته می شود که به انتخاب یک اقدام میان اقدامات جایگزین می انجامد . بدون تردید تصمیم گیری یکی از مهم ترین مهارت های زندگی محسوب می شود ، زیرا فرد همواره باید یک راه از میان راه های مختلف انتخاب کند .

مقیاس قدرت تصمیم گیری

انسان ها هر روزه تصمیمات بسیاری می گیرند که بعضی از آن ها بسیار مهم و برخی کم اهمیت تر هستند . اما گاه تصمیم گیری در مورد برخی مسائل کار ساده ای نیست و به برسی بیشتر نیاز دارد ، زیرا آن تصمیم در زندگی فرد پیامدهای بسیاری دارد .

برای اتخاذ یک تصمیم مساعد باید بتوان ارزش هر یک از نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم حاصل خواهد شد پیش بینی کرده و احتمال موفقیت را بررسی کرد.

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی