مقیاس احساس خودکارآمدی جنسی در روابط جنسی

۱۳۹۷/۲/۱

مقدمه

مقیاس احساس خودکارآمدی جنسی در روابط جنسی : آگهی های مختلف و مکرر در زمینه های جنسی و اقتبال یا استقبال این آگهی ها حکایت از آن دارد که ادراک کارآمدی جنسی،موضوع مهمی در زندگی است و همین اهمیت باعث میشود افراد از اینکه مستقیما مشکلات جنسی خود را مطرح کنند ، احساس شرم نموده و مشکلات جنسی خود را در قالب اضطراب ، افسردگی ، اختلالات خواب یا علائم ژینکولوژیک نمایان سازند (گلدر ، مایو و گد س ، 2005) .

آگهی های  مختلق و مکرر در زمینه های جنسی و اقبال یا استقبال این آگهی ها حکایت از آن دارد که ادراک کار آمدی

((روزنهان)) و ((سلیگمن )) (1995) در تقسیم بندی خلاقانه ، پنج لایه زندگی جنسی انسان را معرفی کرده اند که هر لایه پیرامون لایه زیرین خود پردازش می یابد . هویت جنسی در مرکز این لایه ها قرار دارد و لایه های بعدی یعنی سوگیری جنسی ، تمایل جنسی ، نقش جنسی و سرانجام عملکرد جنسی به ترتیب پیرامون آن شکل می گیرند .

مقیاس احساس خودکارآمدی جنسی در روابط جنسی

هویت جنسی ، آگاهی فرد از مرد یا زن بودن او است .سوء گیری جنسیتی ، بیانگر نوع جنسیتی است که فرد مایل است رابطه جنسی خود را با او برقرار کند . تمایل جنسی ، موقعیت ها یا موضوعاتی است که باعث برانگیختگی فرد می شود.

لایه چهارم یعنی نقش جنسی ، به ابراز علنی هویت جنسی یا رفتارهایی مربوط می شود که اگر فرد انجام می دهد تا نشان دهد زن یا مرد است .

اما آخرین لایه ، عملکرد جنسی ، به این موضوع مربوط می شود گه اگر فردی با شخص مناسبی در محیط جنسی مناسبی قرار گیرد ، چگونه به طور شایسته عمل خواهد کرد .

((وزیری)) و ((لطفی کاشانی)) (1387) با نقد این پنج لایه ، اعلام کرده اند که لایه پنجم عملکرد جنسی به عنوان یک باور فراگیر ، به تدریج لایه های زیرین را تحت تاثیر قرار داده و باعث انحراف تغییر یا پایداری محتواهای آن ها می شود .

با در نظر گرفتن اهمیت این متغیر و با دقت نظر به نبود مقیاس های دارای روایی و پایایی بالا برای سنجش این بعد مهم از ابعاد روانی انسان ، پرسشنامه احساس خودکار آمدی جنسی در روابط جنسی طراحی شد و شاخص های روان سنجی آن در زیر گزارش ارائه گردیده است .

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن