مقیاس کمال گرایی

۱۳۹۷/۱/۲۹

مقدمه

مقیاس کمال گرایی : کمال گرایی از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد علاقه روان شناسان بوده است . اولین کسانی که بر روی کمال گرایی کار کردند آن را اینگونه تعریف کردند : ((گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن ، کوچکترین اشتباه خود را گناهی نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم شکست را کشیدن)) .

به زبان ساده تر افراد کمال گرا معیارهای خیلی خیلی بالایی را برای موفقیت در نظر می گیرند و اگر به آن اهداف بلند پروازانه نرسند خود را شکست خورده می پندارند . آن ها دنیا را با قانون همه یا هیچ می شناسند . هر نتیجه ممکن یا شکست کامل است یا موفقیت کامل .

مقیاس کمال گرایی

((پارکر)) محقق دانشگاه (( جان هاپکینز )) تعریف ساده ای از کمال طلبی دارد . او می گوید: ((انسانهای کمال طلب فشاری  دائمی برای حرکت به سمت هدف های غیر قابل دستیابی در درون خود احساس می کنند . آن ها ارزش خودشان را با کارایی خودشان و دستاوردهایشان می سنجند )).

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن