پرسشنامه تاییدپذیری

مدیر فروردین ۹۷ ({{ avg }})

مقدمه
پرسشنامه تاییدپذیری :
انسان بدون برخورد با عدم تایید،زندگی خود را سپری نمیکند.این حقیقت زندگی انسان است.چیزی که نمیتوان آن را انکار کرد،میل به تایید شدن از طرف دیگران یک حس ذاتی است.همه انسان ها از تحسین و تشویق لذت میبرند و نمیخواهند که از آن محروم بمانند.تایید خودخواهی یک امر خوشایند است.

اگر جویای تایید هستید و از دست یابی به آن فقط خوشحال و خرسند میشوید طبیعی است،ولی اگر به آن احتیاج داشته باشید و اعمال و رفتارتان حول تایید خواهی بچرخد و در صورت عدم تایید دچار اضطراب و ناراحتی و دلخوری شوید،اینجاست که این میل حالت تخریبی خواهد داشت،طوریکه این نیاز حالت تخریبی خواهد داشت،طوری که این نیاز بخش زیادی از زندگی شما را در بر خواهد گرفت.این در حالی است که احساس شادی درونی شما در گروی تایید از طرف دنیای بیرونی خواهد بود.

پرسشنامه تاییدپذیری

شاید روبرو شدن با سرزنش،انتقاد یا غدم تایید مشکل باشد و در پیش گرفتن رفتاری که مورد تایید دیگران است آسانتر نماید،اما اگر در این راه طوری پیش روید که عقاید و نظر دیگران برعقاید خودتان برتر و مهم تر قرار گیرد،باعث تسلط عدم کامیابی و نشاط درونی خواهد شد و در نتیجه باعث پایین آمدن عزت نفس و اعتماد به نفس شما میشود.شاید این اعتقاد و این خواسته ریشه در تربیت و فرهنگ هم داشته باشد.این پرسشنامه را میتوان در کارهای بالینی و درمان شناختی به کار برد.در مقیاس تایید پذیری دکتر تقی زاده و میر غفاری میزان تایید خواهی فرد در 4 حوزه سنجیده شد:

الف) تایید پذیری در دوران کودکی و نوجوانی
ب) تایید پذیری در محیط اجتماعی
ج)تایید پذیری در محیط خانوادگی
د)تایید پذیری در هنگام تصمیم گیری

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام