دکتر ناظری

۱۳۹۶/۹/۲۶

دکتر ناظری | روانشناس

نبوغ و خلاقیت شما در خصوص حل یکی از مهمترین معضلات روانشناسی حل لکنت زبان را تبریک گفته و  جناب عالی بخاطر این خلاقیت ابداع یک روش جدید درمانی به این علم روانشناسی باعث گسترش این علم گردیده اید از خداوند متعال سربلندی روز افزونتان را خواستارم.

برچسب ها: