پروفسور محمداحسان تقی زاده

۱۳۹۷/۱/۲۹

انتخاب شایسته پروفسور محمداحسان تقی زاده به عنوان عضو برجسته انجمن روانشناسی آمریکا افتخاریست برای جامعه ی علمی ایران

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی توانمند سازی ذهن