مصاحبه دکتر محمداحسان تقی‌زاده در برنامه مهرتابان

۱۳۹۷/۱/۲۸

مصاحبه دکتر محمداحسان تقی‌زاده با رادیو قرآن، برنامه مهرتابان

موضوع بحث: حقیقت قرآن
آیه 6 سوره سباء

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن