راهنمای علمی پژوهش

۱۳۹۷/۱/۲۸

نویسنده: کاترین‌داوسون

مترجمان: دکترمحمداحسان تقی‌زاده

 

پیشگفتار

راهنمای علمی پژوهش : با اطمینان و یقین کامل معتقدیم که هر فرد، خانواده، سازمان، گروه و جامعه‌ای که با علم و معرفت، تفکر، پژوهش و روش علمی آشنا باشد و آن را به کار ببندد بهتره و سریع تر می تواند مسایل و مشکلات خود را حل و فصل کند و مراحل رشد و تعالی را طی نماید. دستیابی به دانشی که تجربی و قابل اتکاء و آموزش باشد، بدون استفاده از روش علمی امریست محال و روش دستیابی به چنین دانشی، پژوهش است.

علومی که محصول و مبتنی بر اجتهاد و پژوهش و تفکر نباشند نمی‌توانند پاسخگوی نیازها، سوالات و مسایل مبتلا به بشر در طول زندگی رو به تحول او باشند.

سازمانها و جوامعی که برای اندیشیدن و عمل به روش علمی ارزش قایل هستند و آن را به کار می‌گیرند، تنها از زمان عقب نمی مانند که همواره در حال توسعه و ترقی هستند و بهتر می توانند رقابت کنند و خلاقیت به کار گیرند و بهره وری خود را بهینه تر سازند.

راهنمای علمی پژوهش

در این میان نقش دانشجویان و جامعه دانشگاهی به عنوان نسل جوان یک جامعه و نسلی که آینده ساز جوامع هستند غیر قابل انکار و اغماض است. دانشجویی که به روش پژوهش مسلط است می تواند خود را به مرزهای جدید معرفت بشری نزدیک کند. تسلط به پژوهش و سبک تفکر علمی در میان نسل دانشگاهی یک رسالت و یک وظیفه است.

جوامع فکور و پیشرفته برای تفکر علمی و پژوهش جایگاه رفیعی در نظر گرفته اند و پژوهشهای خود را به سمتی سوق می‌دهند که پاسخگوی نیاز آن جوامع باشد و در پی آن هستند که بنای عظیم تفکر و فلسفه و دانش خود را بر ستون های علمی بنا کنند.

امید است که در کشور عزیزمان ایران هم تفکر و پژوهش جایگاه خود را پیدا کند و پژوهش های جامعه ی علمی کشور، دقیق، علمی، کاربردی و پاسخگوی مسایل و مشکلات فردی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کشور باشند.

برای نیل به این هدف منابع آموزشی زیادی ترجمه و تالیف شده اند اما باز هم وجود یک منبع ساده و قابل فهم که بتواند تمام نیازهای دانشجویان در سطوح کاردانی و کارشناسی که به تازگی با مفهوم پژوهش برخورد کرده اند را برطرف کند، ضروری و لازم به نظر می رسد.

پله اول بنای عظیم پژوهش

کتاب راهنمای علمی پژوهش را شاید بتوان پله اول بنای عظیم پژوهش در نظر گرفت زیرا دارای رویکردی علمی و ساده و قابل فهم است و می‌کوشد که پژوهشگران را به زبانی ساده با فرایند پژوهش علمی و روش‌های مختلف انجام آن آشنا کند و در این راستا ابزارها و تدابیر علمی را با استفاده از مثال ها و تمرین های مختلف معرفی می کند.

این کتاب بر اساس منطق علمی نگاشته شده است تا پژوهنده علم و معرفت را متوجه تفکر منطقی و ساختاری کند. آشنایی پژوهشگر با روش علمی او را از کلیات و ذهن گرایی صرف به فرضیه سازی و ایجاد سوال سوق می دهد. روش علمی مانع از اتلاف وقت و هزینه و انرژی میشود.

در یک نگاه این کتاب پژوهشگران را قادر می سازد که به روش علمی فکر کرده و ذهنیات خود را در قالب طرح پژوهشی به عینیت نزدیک کرده و قابل انجام کنند و مخاطب اصلی آن دانشجویان و افرادی که با مفهوم پژوهش به تازگی آشنا شده اند؛ به همین دلیل سعی در ساده گویی و پرهیز از پیچیدگی دارد.

نویسنده سعی کرده که به صورت گام به گام فرد را با پژوهش و فرآیند آن آشنا کند. این کتاب به عنوان یک راهنما از لحظه آغاز یعنی نقطه ای که پژوهشگر با یک مسئله روبرو می شود و درصدد جوابگویی به آن دست به پژوهش می زند، تا نقطه‌ی پایان یعنی نتیجه گیری از پژوهش و نحوه ارائه نتایج آن، با پژوهشگر همراه است و یک طرح شفاف از روند انجام کار را در ذهن مخاطب ترسیم می‌کند.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن