مصاحبه دکتر محمداحسان تقی زاده با برنامه

۱۳۹۷/۱/۲۷

یک مدرسه خوب، چگونه مدرسه‌ای است؟

مصاحبه دکتر محمداحسان تقی زاده با برنامه "تصویر زندگی"

 

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی

دیدگاه
دیدگاه شما :