راهنمای علمی درمان رفتارشناختی مبتنی بر شواهد

مدیر فروردین ۹۷ ({{ avg }})

 

 درمان رفتارشناختی مبتنی بر شواهد : سازمان‌های مراقبت از سلامت در سرتاسر جهان خواهان آن هستند که متخصصان بالینی از درمان های موثر و کارآمد در مسائل مربوط به سلامت  روان سود جویند. نظر به اینکه، شرکت‌های بیمه خصوصی و مراکز مراقبتی جهت افزایش منافع سهامداران خود درپی کنترل هزینه ها می باشند.

سازمان‌های عمومی غالباً با محدودیت‌های زیادی از نظر میزان و طیف خدمات ارائه شده رو به رو هستند. علاقه به شناسایی و کاربرد درمانهای موثر کوتاه مدت، و نیز تاکید شدید بر  نتایج تجربی، منجر به شکل‌گیری راهنماهای کاربردی شده است که در خدمت این رویکردها می باشند.

این راهنماهای کاربردی در حال حاضر درمان شناختی - رفتاری را به عنوان یک روان درمانی انتخابی برای مشکلاتی از افسردگی، اضطراب، و اختلالات شخصیت گرفته تا دردهای مزمن، اعتیاد، و مشکلات ارتباطی برجسته ساخته اند. در نتیجه، بسیاری از دانشجویان و متخصصان بالینی درپی یادگیری مبانی درمان شناختی – رفتاری جهت تکمیل آموزش بالینی و دوره تحت نظارت خود می باشند.

 درمان رفتارشناختی مبتنی بر شواهد

آنها همچنین مایل هستند بدانند چگونه نتایج تحقیق های پیامد پژوهی و فرایند پژوهی را در عمل به کار گیرند. اگر درمانی دارای حمایت تجربی باشد، چگونه این حمایت را می توان در قالب آنچه در مطب یا مرکز درمانی رخ داده است بیان نمود؟ چه مختصاتی از این درمان توسط یافته های پژوهشی مورد حمایت قرار می گیرند؟ و برعکس، محدودیت‌های دانش ما و قضاوت بالینی و نکته های اخلاقی مهم که عملکرد درمانگران را هدایت می‌کنند کدامند؟ این کتاب بنا دارد که پاسخ این سوال ها را بیان کنند و پلی بر شکاف بین تحقیق و عمل بنا نهد.

گرچه کتابهای زیادی درباره درمان شناختی  -رفتاری به رشته تحریر درآمده است، ولی تعداد کمی از دیدگاه کاربردی، علمی، و سیستم هایی که در آن جای دارند به مسئله نگریسته اند. گرایش در این زمینه بر آن بوده است که در حوزه های خاص از مشکلات تمرکز نمایند، مانند فوبی اجتماعی (هیمبرگ و بکر،2002)، و یا سایر اشکال فوبی (آنتونی و سوینسون، ۲۰۰۰)، و یا انواع درمانهای خاص )سگال، ویلیامز، تیزدلل، 2002؛ یانگ، کلوسکو و ویسهار، 2003).

کاربردهای درمان شناختی - رفتاری

ما به طور روز افزون در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب می‌کنیم که کدام مداخلات برای کدام مشکلات به کار می آیند، و راهنمای درمان بسیاری برای درمانگران و مشکلات مراجعان آنها نوشته شده است. با این حال درباره کاربردهای درمان شناختی - رفتاری که مسائل را پشت سر گذاشته، گزارش در مورد حمایت تجربی، و ارائه توصیه های کاربردی برای درمانگران، نوشته های چندانی به چشم نمی خورد. این کتاب برای این منظور نوشته شده است.

تشابهات بسیاری درباره کاربردهای متنوع درمان شناختی - رفتاری به چشم می‌خورد، و این کتاب «عوامل مشترک» ارزیابی‌ها، مداخله ها، و مشاوره ها را توضیح می دهد. بسیاری از جنبه های علمی درمان شناختی - رفتاری به صورت امری معمول درآمده و فرض بر آن است که «بهترین روش» می باشند.

در این کتاب، ما به اکتشاف این روش‌ها و حمایت تجربی از آنها می پردازیم. همچنین حوزه‌هایی را شناسایی می کنیم که در آنها شواهد در پس روش‌های معمول پیشرفت کندی دارند، تا هم خوانندگان را از این حوزه‌ها آگاه نماییم و هم تحقیقات بیشتری را در این زمینه ها تشویق کنیم. همچنین در مورد افسانه های شایع در زمینه درمان شناختی - رفتاری (چه منفی و چه بیش از حد مثبت) بحث خواهیم نمود، تا خوانندگان در راستای دیدگاه خود قرار دهیم.

چگونگی تبدیل شواهد مربوط به درمان شناختی - رفتاری به افزایش سرمایه‌گذاری در آن

تمام درمانگران در داخل سازمان های بزرگ تری مانند بیمارستان ها، درمانگاه ها، و مراکز خصوصی مشغول به کار هستند. آن دسته از درمانگران که سیستم بزرگتر را مورد بی توجهی قرار می دهند، با این کار خود را به خطر می اندازند، زیرا عملکرد آنها در نهایت در گرو ارتقا و سرمایه گذاری در راه خدمات مبتنی بر شواهد است.

تا به امروز نوشته های زیادی درباره کاربرد و ارتقای درمان شناختی - رفتاری در درون سیستم ها به تحریر در نیامده است. لذا، این کتاب همچنین حاوی موضوع مهم چگونگی تبدیل شواهد مربوط به درمان شناختی - رفتاری به افزایش سرمایه‌گذاری در آن است. همچنین در مورد آموزش، سیاست‌های مراکز عمومی بهداشتی و مراقبتی، و کار در گروه های بین رشته ای مطالبی داریم.

به اعتقاد ما این کتاب بهترین کاربرد را برای کسانی دارد که در حال اکتشاف و بررسی درمان شناختی - رفتاری هستند. این مخاطبان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه و انترن های روانشناسی بالینی و مشاوره، رزیدنت های روانپزشکی، و متخصصان بالینی جدید در سایر برنامه‌های بهداشت روان می باشند.

پیوند بهترین های علم با واقعیت‌های فعالیت بالینی

همچنین امیدواریم متخصصان با تجربه و روان درمانگران خبره نیز که درگیر فعالیت خصوصی هستند ایده های خود را در این کتاب تقویت نموده، و یا «اطلاعات با ارزش» چندی جهت تکمیل فعالیت خود در آن بیابند. و همان طور که از عنوان کتاب بر می‌آید، تلاش ما بر آن است تا حد ممکن کاربردی بوده، و شواهد موجود را با عمل پیوند دهیم.

این کتاب تلاشی است برای پیوند بهترین های علم با واقعیت‌های فعالیت بالینی. ما تلاش نموده ایم که در ارائه پیشنهادها کاربردی برخورد نموده و در مورد آنچه درمان شناختی - رفتاری قادر به ارائه آن است واقع بین باشیم. با چنین تمرکز کاربردی، کتاب را چنان تنظیم نمودیم که فصل های مربوط به اجرای درمان جلوتر آمده، و به دنبال آن مطالب زمینه‌ای که این حوزه را احاطه نموده اند، و چگونگی پیشبرد آموزش در این زمینه آورده شده اند.

بسیاری از فصل ها نه تنها در مورد عنوان فصل گفتگو می‌کنند، بلکه مطالعه موردی این مباحث را نیز شامل می شوند. مثال های از مفاهیم یا تکنیک ها در هر فصل آورده و  مورد فرضی "آنا" را به عنوان نمونه ای از چگونگی اجرای درمان شناختی رفتاری بررسی می‌کنیم. هیچ یک از افراد ذکر شده در این کتاب به فردی واقعی اشاره ندارد؛ بلکه موردها از بررسی و ترکیب مسائل مراجعان یا شرایط ساختگی تشکیل شده که حاصل سالها تجربه ما هستند.

نحوه آموزش درمان شناختی - رفتاری

برخلاف فصل های اول که بیشتر جنبه کاربردی دارند، چند فصل آخر از کاربرد درمان شناختی - رفتاری در افراد گامی به عقب برداشته تا مطالب حاشیه‌ای این رویکرد روان درمانی را مورد بررسی قرار دهند. لذا، درباره برخی چالش‌ها در به کارگیری این رویکرد، افسانه‌های حاشیه‌ای آن، و مبنای پیامد پژوهی آن بحث خواهیم کرد. در آخر نیز با چند ایده درباره نحوه آموزش درمان شناختی - رفتاری، و نیز نحوه آغاز و پیشبرد یک دوره درمان شناختی - رفتاری مبحث را به پایان می رسانیم.

 اغلب کتاب‌ها کمابیش منعکس کننده سوابق و زمینه‌های مولفان خود هستند. این کتاب نیز از این نظر یک استثنا محسوب نمی‌شود. آموزش ما بسیار تحت تأثیر مدل دانشمند - متخصص بوده است، و هر دوی ما هم برای دانش و هم کاربرد درمان شناختی - رفتاری ارزش زیادی قائل هستیم.

تمرکز ما در این کتاب بر درمان شناختی - رفتاری بزرگسالان است، چرا که این همان کاری است که انجام می‌دهیم و حوزه‌ای است که بر آن بیشترین اشراف را داریم. در عین حال هر یک از ما مجموعه ای از مهارت های مکمل را نیز به این کتاب وارد نموده ایم - یکی با تمرکز بیشتر بر مطالب تحقیقی و آکادمیک، و دیگری با مجموعه وسیع‌تری از مهارت های حرفه ای و کاربردی.

ولی هر دوی ما در تحقیقات شرکت جسته‌ایم، کارگاه‌ها برگزار نموده، در دوره های رسمی تدریس نموده، بر  فعالیت کارآموزان نظارت داشته، مراجعان خود را ویزیت نموده، و در سازمان های متعدد آموزشی و بهداشتی فعالیت داشته ایم، لذا تجارب مشترک چشمگیری داریم.

ما همچنین به طور مرتب در کنفرانس ها شرکت می کنیم تا دوشادوش با پیشرفت در این حوزه همراه باشیم. به ویژه آنکه، ما هر دو از اعضای آکادمی درمان شناختی نیز هستیم.

در حالی که مدل های شخصی درمان نیز اثر قابل ملاحظه‌ای بر آن دارد، ولی این کتاب را تا حدودی با دیدگاه وسیعتری نگاشته و در مورد مسائلی بحث نموده ایم که غالبا در کتب شناختی - رفتاری مورد توجه قرار ندارند.

هیچ کتابی بدون حمایت عده ای از افراد به چاپ نمی‌رسد. مایل هستیم از افراد بی شماری که ما را در زندگی تحت تاثیر قرار داده و پیشرفت ما را در این حوزه حمایت نموده‌اند سپاسگزاری نماییم. برخی از تاثیرات اصلی بر ما، به طور مجزا و مشترک، شامل آرون بک، جودیت بک، بریان شاو، نیل جاکوبسون، ستیون هولون، زیندال سگال، جان تیزدیل، رابرت ویلسون، رابرت لیهی، لزلی سوکول، رابرت دروبیز، مورین لیهی،کری مادرسیل، گیل بلشر، دیوید هودگینز، جیمز نیوونهویز، و نیک کازانتسیس، می باشد.

همچنین این شانس را داشته ایم که با دانشجویان، کارورزان، انترن ها و رزیدنت های بسیار با استعداد در طی سالها کار کرده، و از تلاش و موفقیت آنان پاداش گرفته ایم، که برخی از اینان هم اکنون دستاوردهای علمی قابل توجهی در این حوزه داشته اند.

همچنین تاکید می کنیم که برخی از جنبه‌های فصل ۱۲، در واقع، در اثر گفتگویی که یکی از ما (D.D) با جینا دیجولیو، در خلال بررسی تز دکترای انترنی وی داشت شکل گرفته است. این کتاب از طرف جیم ناگوت سرپرست ارشد نشر گیلفورد مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و مایل هستیم از حمایت و کمک های ایشان و نیز سایر کارکنان نشر گیلفورد قدردانی نماییم.

همچنین مایل هستیم به عشق و حمایتی که بین ما و فرزندانمان، کیت، بت، و اوبری و نیز نوه هایمان، الکساندرا و کلمنتین وجود دارد اشاره نماییم.

امیدواریم این کتاب کمکی در این حوزه بوده، و نهایتا مراجعان بیشتری بهره برداری از ایده های مطرح شده باشند. کار ما بر مبنای اشتیاق کمک به افرادی که با مشکلات بهداشت روان دست و پنجه نرم می‌کنند شکل گرفته، و امیدوار هستیم این کتاب بخشی از کتاب خانه رو به رشد در حوزه درمان های شناختی - رفتاری محسوب گردد.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام