پروفسور افروز


استاد ممتاز دانشگاه تهران و رییس (اسبق) و عضو سازمان نظام روانشناسی

سلام ما باید منتظر می‌بودیم یک آمریکایی بیاد این کار بزرگ (درمان لکنت زبان) را انجام بده‌؛ ما باید بزرگداشت برای دکتر تقی زاده برگزار کنیم