مقالات روانشناسی

(0)
MindeCenter راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪگی و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮیی

  آرزو ﺣﺴﯿﻦدﺧﺖ  / ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ  / ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن ﺗﻘﯽزاده   ﭼﮑﻴﺪﻩ راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴتی ﻣﻌﻨﻮی : ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در  ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳ...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(5.0)
MindeCenter بررسی باور به مهدویت در میان جوانان 15 تا 29 ساله تهرانی

اکرم حسین زاده دکتر محمداحسان تقی زاده رضا همایی   چکیده بررسی باور به مهدویت : این پژوهش باور مهدویت را در بین جوانان مسلمان 15 تا 29 ساله شهر تهران برسی میکند. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری همۀ جوانان مسلما...

مدیر خرداد ۹۷ 0
(0)
MindeCenter کاهش اضطراب کودکان ایرانی

مقایسه اثربخشی دو شیوه ی درمانگری شناختی-رفتاری واحد پردازنده ای و هیپنوتراپی شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب کودکان ایرانی   مقدمه: کاهش اضطراب کودکان ایرانی : اضطراب کودکان یکی از رایج ترین معضلات روانشناختی است که با افت عملکرد کود...

مدیر اردیبهشت ۹۷ 0
(0)
MindeCenter اثربخشی تکنیکهای تنظیم هیجانی رفتاردرمانی دیالکتیک

اثربخشی تکنیکهای تنظیم هیجانی رفتاردرمانی دیالکتیک بر راهبردهای تنظیم هیجان زنان با اختلالات شخصیت مرزی و اختلال سوء مصرف مواد: طرح خط پایه چندگانه محمد احسان تقی زاده ۱، طاهره قربانی۱، مجید صفاری نیا۱   اثربخشی تکنیکهای ...

مدیر اردیبهشت ۹۷ 0
(0)
MindeCenter ارتباط بین اختلالهاي خوردن ، نارضايتي از بدن و کیفیت زندگي در زنان مبتلا و عادي شهر مهاباد

خلاصه ارتباط بین اختلالهاي خوردن ، نارضايتي از بدن و کیفیت زندگي  : اختلالات خورد و خوراک سندرومهايي هستند که مشخصهي آنها اختلالات شديد در خورد و خوراک و نگراني مفرط دربارهي شکل يا وزن بدن است . پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین اختلالهاي خوردن ...

مدیر اردیبهشت ۹۷ 0

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام