دکتر محمد احسان تقی زاده

هوالمحبوب

 1. دارای دکترای تخصصی روان شناسی بالینی ((PHD))
 2. دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی
 3. پژوهشگر و محقق برجسته و  بنیانگذار روش شبیه سازی ذهن و زبان ذهن
 4. اولین دکتر درمانگر لکنت زبان در جهان
 5. مبدع شیوه پرورش ستارگان فوتبال با روش شبیه سازی ذهن برای اولین بار در جهان
 6. مبدع طرح جدید آموزش رانندگی بدون تصادف برای اولین بار در جهان
 7. عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه ، دارای کرسی تدریس رفتاردرمانی شناختی (CBT)
 8. دارای 100 مقاله علمی چاپ شده در نشریه های علمی – پژوهشی و ISI  و ISC در زمینه ی روانشناسی و درمان لکنت زبان ( با متد دکتر تقی زاده )
 9. عضو انجمن روانشناسی آمریکا APA))))
 10. عضو  انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
 11. عضو  بنیاد نخبگان
 12.  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دارای پروانه تخصصی نظام روانشناسی به شماره 1838
 13. دارای پروانه تاسیس کلینیک از سازمان بهزیستی به شماره 1829/2696/717
 14. کارشناس و متخصص برنامه های روان شناسی در صدا و سیما طی ده سال اخیر
 15. تدوین گر بیش از100 مقیاس علمی در حوزه های روانشناسی بالینی و شناختی
 16. دارای بیش از 50 تألیف و ترجمه منابع درسی دانشگاهی در حوزه های روانشناسی از جمله راهنمایی عملی درمان رفتاری – شناختی دابسون ، روانشناسی عمومی رابرت فلد من ، هوش و سنجش آن
 17.  مدیر مسئول نشریه ی روانشناسی توانمندسازان

mindEcenter.com

metaghizadeh@yahoo.com

جهت مشاهده گواهینامه های علمی دکتر تقی زاده ، کلیک نمایید.

Կապ մեզ հետ

Մնացեք կապի մեջ մեր մասնագետների հետ հետևյալ եղանակներով

Հասցե

Թեհրան, Աֆրիկայի փողոց, Անահիտայի ծառուղիներ, Անահիտա ծառուղի, Անահիտա պուրակ, Միրդամադ փողոց վերևում, թիվ 14, թիվ 182, Անահիտայի բժիշկների շենք

MindeCenter Հաղորդագրության ձև