Kəkələmə qəti olaraq hipnoz ilə müalicə olunur mu?

կառավարիչ July 20 ({{ avg }})

Kəkələmə qəti olaraq hipnoz ilə müalicə olunur mu?


İnsanlarin bir qismi hipnoz haqqında yalnış düşüncələrə  sahibdirlər. Psixologiya elmində hipnoz xüsusi bir mövzunun üzərinə beynin diqqətini yönəltməsi və təlqininə deyilir ki əgər onun eksperti tərəfindən əncam tapılarsa insan üçün çoxlu faydaları da olabilər. Hipnozda insan ayıqlığın xüsusi bir formasına girir və onda beyin xüsusi bir növdə diqqətini toplayır ki beyin dəyişiklikləri və çevrə oyaqlığının azaltılmasıyla insanda təlqin qəbul etmə daha da artır.
 

Hipnozun bölümləri

  • Təlqini
  • Geriyə getmə
  • Təhlili

 
Təlqini hipnoz

Təlqin müalicəsi o zamandır ki düşüncə, xüsusi duyğu, və nəzərdə tutulan davranışı dəyişdirmək üçün  insanın probleminin həll olunması yönündə sadə təlqin edilir.


Geriyə getmə hipnozu

Bu növ hipnozda, insan öz keçmiş xatirələrini xatırlamalıdır ki indiki problemlərin səbəbini başa düşsün.  
 

Təhlili hipnoz

Psixoloq insanın beynini təhlil edir ki onun problemlərini anlasın.  Bu işin daha çox psixoanalitik ve psixoetmik yönü vardır.
 

İndi sual budur ki psixoloq lazımi təlqinlərlə, danışma psixologiyasını yaradıb insanı tam müalicə edəbilər?

Bunun cavabında deyə bilərik ki bu müvəqqəti və keçici bir hal yaradır, ancaq sırf təlqin insanı danışıq məharətinə gətirib çıxara bilməz çünkü doktor Məhəmməd Ehsan Təqizadənin (beyin simulasiyası) kəkələmənin qəti müalicəsi yöntəmi ilə insan dərs almadan öyrənmə halına və sonra danışıq məharətinə əl tapır
 

Misal üçün savadsız bir insan hipnoz ilə həkimə bənzəyə bilər mi?

Cavab xeyirdir.

Dərs vermədən savadsız birisini savadlı edə bilərik mi?

Cavab xeyirdir.

Geriyə getmə halında insanın mənfi xatirələrini və keçmiş qorxularını tanıyıb və bir yerə qədər müalicə edilə bilər ancaq insanın doğru danışıq ritminə və dil danışiqda məharətləndirilməsi, xeyir olabilməz.

Təhlil halında hipnoz ilə bir yerə qədər bəzi problemlərin kökünü təhlil, psixoanalitik və psixolojik tanınıb həll edilə bilər ancaq insanın qəti ve geri qayıtmaz müalicəsi üçün təhlil halı ilə qalmayıb bəlkə hipnozun üç dərman növlərindən heç biri ilə olacaq deyil.

Belə müalicələrin kontrol etmə və keçici xüsusiyətləri vardır və bu elmi olmayan reklamlara ki deyirlər hipnoz ilə insan tam müalicə olunabilər sözlərinə özünüzü aldatmayın çünkü bizim fiziki və elmi təcrübələrimiz illərlə hipnoz halını təcrübə etmiş və özləri dediyi kimi bir müddət təlqini olaraq sağalmışlar ancaq sonra yenidən əvvəlki danışıq halına qayıtmışlar.

 

Պիտակները :

Մեկնաբանության ձև

Bizimlə əlaqə saxlayın

mütəxəssislərimizlə Aşağıdakı yollarla əlaqə saxlayın

Ünvan

Tehran ,Afrika Street, Mirdamaddan yuxarıda, Anahita xiyabanının köşesi,Anahita həkimlər binası,Lövhə 182, mərtəbə 4 , 14 bölmə

MindeCenter mesaj göndərinIN FORMASI