The world without stuttering


گواهینامه ها و مجوز ها

مرکز توانمند سازی ذهن

مرکز توانمند سازی ذهن از سال 1393 توسط دکتر محمد احسان تقی زاده، روانشناس و دانشــیار دانشگاه با 20 سال سابقـــه پژوهـــش درمـــان و آموزش در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید و تاکنون توانســـته حدود 1000 نفــر از مبتلایان به مشکل لکنت زبان را با استفــــاده از روش شبیه سازی  ذهن به درمان کامل برساند. از روشنهای روانشــــناختی از جمله گروه درمـــانی یکی از مـــوثرترین شیـــوه های درمان لکنت زبان می باشد.

 

رونمایی از درمان لکنت زبان در سیما
فیلم درمان شدگان ایرانی
فیلم درمان شدگان خارجی

دیدگاه متخصصین و اساتید برجسته در باره ما


رزرو و ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس ثابت
شماره همراه

استان
شهر
پیام شما